W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Link do polityki plików „COOKIES”: https://wodociagi.zabrze.pl/artykuly/827/cookieuser.

Kontakt

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

REGON: 272730182
NIP: 648-00-00-278
BDO: 000013509

 

Kancelaria
tel. 32 275 52 00
fax. 32 271 71 58
e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

 

Biuro Zarządu
Elżbieta Jabłońska, Kierownik
tel.
32 275 52 20
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Wróbel
tel. 32 275 52 67, 32 275 52 37
abi@wodociagi.zabrze.pl 

Prosimy dodać w przesyłanych dokumentach następującą klauzulę (w miejscu X wpisać odpowiednie dane):


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko xxxxxx ogłoszonej dnia xxxxxx i prowadzonej przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.

Prześlij CV
 
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (dalej „Spółka”) informuje, że 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „Rozporządzenie”.

W związku z powyższym będą przysługiwały Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Spółka informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (41-800 Zabrze) przy ul. Wolności 215, KRS: 0000043723.
 2. Dla należytego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej (abi@wodociagi.zabrze.pl) lub telefonicznie (32 275 52 67), a także pisemnie pod adresem Spółki: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
  a) dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Spółka wyjaśnia, że dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 3 lata od daty wpłynięcia.
 5. Spółka informuje, że w celach i na zasadach, o których mowa powyżej, będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) data urodzenia,
  c) dane kontaktowe,
  d) wykształcenie,
  e) kwalifikacje zawodowe,
  f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  c) usunięcia danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) przenoszenia danych osobowych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu naczelnego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Spółka informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Spółka współpracuje:
  a) operatorom pocztowym i kurierom,
  b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie jej nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one także profilowaniu przez Spółkę.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.