W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Link do polityki plików „COOKIES”: https://wodociagi.zabrze.pl/artykuly/827/cookieuser.

Deklaracja dostępności

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-20.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Markiewicz. Kontakt: mmarkiewicz@wodociagi.zabrze.pl, tel. 32 275 52 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. odpowiada Mariusz Markiewicz, mmarkiewicz@wodociagi.zabrze.pl, tel.32 275 52 37.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

W budynku Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., położonym przy ulicy Wolności 215, dostęp dla osób niepełnosprawnych odbywa się za pomocą podnośnika zlokalizowanego od strony tylnej obiektu. Na bramie przed wejściem do budynku Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Wolności 215 zainstalowany jest dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika asystującego osobie niepełnosprawnej. Obiekt nie posiada wind umożliwiających przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom z ograniczoną sprawnością. Biuro Obsługi Klienta, kasa oraz kancelaria, znajdują się na parterze budynku. Obiekt nie posiada toalet z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla klientów znajdują się na parterze budynku przy ulicy Wolności 215.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Aplikacje mobilne

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnej.

Powiadom znajomego