W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Link do polityki plików „COOKIES”: https://wodociagi.zabrze.pl/artykuly/827/cookieuser.

Kontakt

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

REGON: 272730182
NIP: 648-00-00-278
BDO: 000013509

 

Kancelaria
tel. 32 275 52 00
fax. 32 271 71 58
e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

 

Biuro Zarządu
Elżbieta Jabłońska, Kierownik
tel.
32 275 52 20
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Wróbel
tel. 32 275 52 67, 32 275 52 37
abi@wodociagi.zabrze.pl 

Powrót

Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu

Fundusze

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 –  „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

 Dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezwykle ważne są działania proekologiczne i takie też od lat podejmuje. 

13 kwietnia 2017 r. ZPWiK Sp. z o.o. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 30 milionów złotych (29 025 730,97 PLN), przy dofinansowaniu na poziomie 14 milionów złotych (13 781 136,05 PLN). Inwestycja obejmowała przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

Celem przebudowy było dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Przebudowa oczyszczalni przyczyniła się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” składało się z dwóch części:

Część I – Roboty budowlane
Część II – Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco – płuczącym do wywozu nieczystości płynnych.

21 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego.  Wykonawcą części zamówienia dot. dostawy samochodu została firma Pojazdy Komunalne TYMBOROWSCY Sp. z o.o. z Kielc. Wartość Umowy wyniosła: 1 690 000,00 PLN (netto).

21 czerwca 2017 r. została zawarta również umowa na świadczenie usług Inżyniera. Nad całością zadania nadzór sprawowała firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Wartość Umowy wyniosła: 700 000,00 PLN (netto). Umowa obowiązywała do 29 lipca 2022 roku.

27 lipca 2017 r. podpisania została Umowa na wykonie robót budowlanych – Wykonawcą została firma AWBUD Sp. z o.o. z  Ogrodzieńca. Wartość kontraktu wyniosła 20 219 395,60 PLN (netto). Czas na Ukończenie zadania wynosił 26 miesięcy od daty podpisania Umowy. Roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 20 grudnia 2019 roku wydane zostało Świadectwo Przejęcia. Przez 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia trwał Okres Zgłaszania Wad. W chwili obecnej obowiązuje Okres Rękojmi i Trwałości Projektu.

7 września 2017 r. na terenie oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu przy okazji zorganizowanej konferencji prasowej, nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” w ramach rozpoczynających się robót budowlanych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze (Gość Honorowy, Gospodarz Miasta), Przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Zarząd ZPWiK Sp. z o.o., przedstawiciele: Rady Dzielnicy Mikulczyce, Biura Inżyniera Sweco Consulting Sp. z o.o., Wykonawcy robót tj. firmy AWBUD SA, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Instytucji miejskich, ZPWiK Sp. z o.o., a także przedstawiciele mediów.

15 marca 2018 r. miała miejsce prezentacja samochodu zakupionego w ramach Projektu. Samochód specjalny dwufunkcyjny z urządzeniem ssąco – płuczącym zabudowanym na podwoziu samochodowym (rok produkcji 2017) służy do ciśnieniowego czyszczenia i odsysania nieczystości z kanałów, sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników sanitarnych i/lub deszczowych, przynależnych do zlewni oczyszczalni ścieków Mikulczyce. Pojazd stanowi wyposażenie stacji odbioru i separacji piasku na tej oczyszczalni. Przekazanie Użytkownikowi samochodu wyposażonego w urządzenia najnowszej generacji z wysokociśnieniową instalacją płucząco – ssącą, nastąpiło w styczniu 2018 roku. Po załatwieniu wszystkich formalności związanych z ubezpieczeniem i z zarejestrowaniem samochodu, a następnie po odpowiednim przeszkoleniu pracowników, samochód został oddany do użytkowania.

W wyniku realizacji projektu, oczyszczalnia w Mikulczycach osiągnęła następujące parametry:
– maksymalna przepustowość Qmaxd = 8000 m3/d
– średniodobowa przepustowość Qśrd = 5000 m3/d
– RLM = 17 000 – wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu
– RLM = 17 000 – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Zakres rzeczowy projektu:

1. Przebudowa istniejących obiektów:
– pompowni ścieków I
– budynku krat i stacji zlewnej
– pompowni ścieków IIº i osadu recyrkulowanego
– czerpni pompowni ścieków IIº
– czerpni pompowni osadu recyrkulowanego
– reaktora biologicznego
– zbiorników retencyjnych
– stacji odwadniania i higienizacji osadu
– czerpni osadu nadmiernego, ustabilizowanego
– pompowni odcieków
– stacji dmuchaw
– stacji dawkowania i magazynu reagentów
– budynku socjalnego z dyspozytornią
– stacji transformatorowej
– komory mieszania i rozdziału
– komory rozdziału ścieków
– kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem
– rozdzielni reaktorów biologicznych.

2. Budowa nowych obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– stacji odbioru i separacji piasku
– zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu
– prekraty koszowej
– komory tlenowej stabilizacji osadu
– biofiltrów
– pompowni wody technologicznej.

3. Rozbiórka istniejących obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– części reaktorów biologicznych
– komory osadu czynnego
– pompowni wody technologicznej
– poletek osadowych

4. Dostosowanie (budowa i remont) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociągów międzyobiektowych technologicznych, wod-kan., wentylacyjnych, sieci kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dróg i placów manewrowych, ogrodzenia terenu i zieleni uzupełniającej.

W dniu 26 sierpniu 2020 roku na konto Beneficjenta wpłynęła płatność końcowa. Projekt został zakończony i rozliczony.

Zabrzańskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Beneficjent projektu nr POIS.02.03.00-00-0145/16 –  „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

Specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
Formularz zamieszczony na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.


Powiadom znajomego