W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Link do polityki plików „COOKIES”: https://wodociagi.zabrze.pl/artykuly/827/cookieuser.

Kontakt

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

REGON: 272730182
NIP: 648-00-00-278
BDO: 000013509

 

Kancelaria
tel. 32 275 52 00
fax. 32 271 71 58
e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

 

Biuro Zarządu
Elżbieta Jabłońska, Kierownik
tel.
32 275 52 20
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Wróbel
tel. 32 275 52 67, 32 275 52 37
abi@wodociagi.zabrze.pl 

Powrót

Tryb postępowania przy odpłatnym przekazaniu sieci na majątek ZPWiK

 1. Procedurę odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej rozpoczyna Inwestor składając osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZPWiK Sp. z o.o. lub drogą pocztą wypełniony wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z kompletną dokumentacją.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  - kserokopię protokołu końcowego odbioru sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  - dokumentację geodezyjną powykonawczą,
  - pozwolenie lub zgłoszenie na budowę,
  - udokumentowanie rzeczywistego kosztu poniesionego na budowę sieci (kosztorysy powykonawcze wraz z fakturami). Kosztorysy powykonawcze należy przygotować w oparciu o Katalogi Norm Rzeczowych (KNR).
  - oświadczenie wnioskującego, że sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna została wykonana ze środków własnych, a ponadto do dnia wykupu tej sieci przez Spółkę będzie stanowić wyłącznie jego własność,
  - dokumenty gwarancyjne.
 3. W przypadku składania wniosku przez kilku współwłaścicieli, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, ze wskazaniem która osoba reprezentować będzie Inwestora w procedurze odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 4. W chwili otrzymania kompletnej dokumentacji, następuje weryfikacja kosztów wykonania przedmiotowej sieci.
 5. Wartość sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez ZPWiK Sp. z o.o.
 6. Wartość wynagrodzenia oraz termin wykupu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zostanie protokolarnie ustalona w drodze negocjacji cenowych pomiędzy ZPWiK Sp. z o.o. a Inwestorem. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Zarząd ZPWiK Sp. z o.o. oraz stanowi podstawę do podpisania umowy odpłatnego przekazania-przejęcia urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 7. Po zakończeniu procedury odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Spółka przygotuje umowę dzierżawy i umowę przedwstępnej sprzedaży sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 8. Płatność za nabycie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbędzie się zgodnie z obowiązującym w Spółce harmonogramem wykupu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 9. Do czasu przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na majątek ZPWiK Sp. z o.o. przedmiotowa sieć będzie dzierżawiona za kwotę stanowiącą 2,5% wartości urządzenia.
 10. Ostateczną ceną zakupu (całkowitą należnością za przejmowane urządzenie) będzie różnica między wynegocjowaną ceną a poniesionymi kosztami dzierżawy urządzenia do czasu przejęcia na majątek.

Odpowiednie wnioski/druki/informacje znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Powiadom znajomego