Get Adobe Flash playerWięcej o funduszachINFORMACJA W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uprzejmie informuje  swoich Odbiorców, że od dnia 9 czerwca 2018 roku na terenie miasta Zabrze obowiązują nowe, trzyletnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Powyższe jest konsekwencją zmian spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku „ Prawo Wodne” oraz ustawy z dnia 27 października 2017 roku  „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw”, na mocy których wprowadzono całkowicie odmienne od dotychczasowych zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W szczególności powołano do życia centralny organ (będący regulatorem cen) w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przejął kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin w zakresie weryfikacji i zatwierdzania  taryf.

Wykonując przysługujące mu kompetencje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach stwierdził zgodność projektu taryf oraz przedstawionego uzasadnienia z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz potwierdził zasadność i prawidłowe wyliczenie cen i stawek opłat taryfowych, wydając decyzję nr GL.RET.070.7.142.2018.EK zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zabrze na okres 3 lat,  tj. do dnia 8 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje dot. taryf dostępne są na stronie internetowej w Strefie Klienta, w zakładce Cennik / taryfy http://www.wodociagi.zabrze.pl/index.php/cennik/cennik-taryfy oraz w Biurze Obsługi Klienta naszej Spółki, przy ulicy Wolności 215.

Wody Polskie na straży cen

Dokument uzasadniający nowe taryfy opracowało ZPWiK. Jego zatwierdzeniem nie zajmowała się już Rada Miejska, lecz nowy podmiot Wody Polskie. Co do naszej taryfy i składających się na nią wyliczeń specjaliści z Wód Polskich nie mieli żadnych uwag. Zaakceptowali też nasze uzasadnienie do podwyższenia stawek. Do wniosku musieliśmy dołączyć dokumenty informujące o wynikach finansowych za ostatnie trzy lata, badano nasze wydatki. Prócz tego dostarczyliśmy wieloletni plan rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018-2020. Wody Polskie mają za zadanie przede wszystkim kontrolować zasadność cen dla poszczególnych miast. W naszym przypadku nie było nawet najmniejszych zastrzeżeń.

Nowe stawki weszły w życie w czerwcu i mają obowiązywać trzy lata.

Zabrze mimo jednych z największych inwestycji w Polsce wcale nie ma najwyższych cen.  Jeden z portali internetowych opublikował ranking 30 największych pod kątem liczby mieszkańców miast Polski, z którego wynikało, że Zabrze jest na drugim miejscu na Śląsku,  pod względem wysokości ceny za wodę i ścieki. Takie zestawienie jest krzywdzące, bo zawiera tylko wycinek miast i ostatecznie przedstawia wnioski, które nie uwzględniają wszystkich podmiotów. Poza tym, takie zestawienie nie oddaje tego co najważniejsze, tj. wielkości nakładów inwestycyjnych, jakie dane miasto zapewnia by osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw wody oraz ekologii. Uczciwym byłoby pokazanie, ile się wydaje na bezpieczeństwo dostaw i jakość wody, wtedy bylibyśmy na pierwszym miejscu - co najmniej na Śląsku.

Przykry jest natomiast kolejny przypadek pojawienia się w internecie nieprawdziwych informacji na temat cen naszej wody i odprowadzania ścieków. Po raz kolejny dementujemy informacje dot. tego w której miejscowości w Polsce są najwyższe stawki cen za wodę i ścieki. To na pewno nie jest Zabrze. Ani Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” ani Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie"  nie posiadają takich zestawień. Najwcześniej na początku przyszłego roku będą dostępne tego typu dane. Z informacji, które my posiadamy wynika, iż  co najmniej kilkanaście miejscowości ma wyższe ceny wody niż Zabrze. Zupełnie przykładowo możemy tu wskazać: Tarnowskie Góry, Dąbrowę Górniczą, Mikołów, Mysłowice, Olkusz czy Nowy Sącz. Co więcej, po raz kolejny, ktoś analizuje tylko poziom cen i nie bierze pod uwagę co zrobiliśmy w ostatnich 10 latach by woda była zdrowa a mieszkańcy Zabrza mieli zapewnione bezpieczeństwo dostaw.

Mamy świadomość, że dla ludzi najważniejsze jest bezpieczeństwo związane z wodą, a dla nas to jest priorytet. Misją przedsiębiorstwa jest działanie na rzecz miasta i jego mieszkańców. Robimy wszystko, by zapewnić stały dostęp do zdrowej wody i ekologicznej kanalizacji sanitarnej.

 Ciekawe informacje: 


Informacja dot. wodomierzy dodatkowych

Warunki techniczne montażu wodomierza dodatkowego

Miejsce montażu wodomierza dodatkowego Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Klienci - LINK

Monitoring wizyjny - LINKPierwsze wzmianki na temat działalności wodociągów w Zabrzu sięgają XIX wieku. Rozwój nastąpił na początku XX wieku. Wtedy to powstał zbiornik wieżowy przy ulicy Zamoyskiego oraz pierwsze oczyszczalnie ścieków w Maciejowie, Mikulczycach i Biskupicach.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej powstała w 1995 r. Głównym zadaniem ZPWiK Sp. z o.o. jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Zabrza, odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. 

Miasto Zabrze zasilane jest w wodę w prawie 60% z dwóch głębinowych ujęć własnych: w Grzybowicach i Mikulczycach. Swoją działalność ZPWiK Sp. z o.o. prowadzi na 486 km sieci wodociągowej i 419 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto Spółka eksploatuje 5 studni głębinowych, 49 przepompowni ścieków oraz 2 oczyszczalnie ścieków.

 

 

 

 

 

CookiesAccept

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

 

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.