Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_zabrzeZałączniki:

Odwołanie od czynności Zamawiającego
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Ogłoszenie o zamówieniu