Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_zabrzeZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert