Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek o wydanie warunków technicznych
Wzór planu sytuacyjnego
Wniosek o odbiór
Wniosek na wykonanie przyłącza wodociągowego
Dokumenty potrzebne do odbioru sieci
Dokumenty potrzebne do odbioru przyłączy
Wniosek o dokonanie wcinki, próby szczelności, płukania, badania wody, diagnostyki, o nadzór
Wniosek na pompowanie osadnika przepływowego
Wniosek na czyszczenie/udrożnienie przyłącza/sieci
Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wod-kan.
Wniosek o uzgodnienie projektu/ trasy/ lokalizacji/ wywiadu branżowego