Zabrzańskie wodociągi z Godłem „Teraz Polska”

W dniu 9 czerwca 2020 roku Zarząd ZPWiK Sp. z o.o. odebrał z rąk Pierwszej Damy wyróżnienie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Dostarczanie wody o najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania ścieków oraz edukacja ekologiczna – to zdecydowało, że kapituła konkursu „Teraz Polska” przyznała spółce prawo posługiwania się znanym już niemal wszystkim Polakom godłem.

Godło „Teraz Polska” jest najstarszą inicjatywą wyróżniającą i promującą przedstawicieli krajowego biznesu. Wyłania, podsumowuje i nagłośnia to, co najlepsze w polskiej gospodarce. W ten sposób Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wyróżnia grupy najlepszych polskich produktów, usług i przedsięwzięć innowacyjnych mogących być wzorem dla innych od 30-stu lat. Misją twórców idei godła było budowanie prestiżu polskiej marki. Godło „Teraz Polska” wskazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie, wysoką jakość, a także solidność i kreatywność przedsiębiorców. Od początku istnienia konkursu Kapituła wyłoniła 745 Laureatów, którzy dzięki jakości i innowacyjności swoich produktów i usług otrzymali prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska”. Zabrzańskie wodociągi są trzecim w Polsce przedsiębiorstwem wodociągowym, które w 30-letniej historii tego konkursu otrzymało prawo do używania Godła ”Teraz Polska”. W 2020 roku finał konkursu został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

„W 2023 roku, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” potwierdziła, że firma w dalszym ciągu świadczy usługi na niezmienionym, wysokim poziomie i przedłużyła prawo do posługiwania się Godłem na kolejny rok.”.

Teraz Polska Teraz Polska Teraz Polska