Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 2010 Regulamin przetargowy wersja edytowalna na dzień 11.01.2021r.
Regulamin komisji przetargowej
Regulamin przetargowy
Zarządzenie Nr 2 2010 ws. wprowadzenia Regulaminów przetargowegi i komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 2 2010 aneks 1 2012
Zarządzenie Nr 2 2010 aneks 2 2014
Zarządzenie Nr 2 2010 aneks 3 2016
Zarządzenie Nr 2 2010 aneks 4 2018
Zarządzenie Nr 2 2010 aneks 5 2019
Zarządzenie Nr 2 2010 aneks 6 2021