ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

Danuta Junak – Kierownik Wydziału Sieci 
tel.: 32 275 52 09
e-mail: djunak@wodociagi.zabrze.pl
 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:
– diagnostyki eksploatowanej i nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej i przykanalików (inspekcja TV)
– diagnostyki sieci wodociągowej, tj. lokalizacji wycieków, trasowania przebiegu wodociągów oraz badania szczelności sieci wodociągowej f 15 mm do f 100 mm.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 275 52 10, 32 275 52 14 – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.
 
Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość wykonywanych przez nas usług.

Odpowiednie wnioski/druki/informacje znajdują się w zakładce „Do pobrania”.