INFORMACJA W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje  swoich Odbiorców, że od dnia 7 maja 2021 roku na terenie miasta Zabrze obowiązują nowe, trzyletnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy wchodzą w życie na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja nr GL.RZT.070.86.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku), zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zabrze na okres 3 lat.Załączniki:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat - do czytania
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie