Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry:

a) rejestr korespondencji przychodzącej,

b) rejestr zawieranych umów/aneksów,

c) rejestr skarg i wniosków,

d) rejestry wewnętrzne.