Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry:

  1. rejestr korespondencji przychodzącej,

  2. rejestr zawieranych umów/aneksów,

  3. rejestr skarg i wniosków,

  4. rejestry wewnętrzne.