Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry:

  1. rejestr korespondencji przychodzącej,
  2. rejestr zawieranych umów/aneksów,
  3. rejestr skarg i wniosków,
  4. rejestry wewnętrzne.