Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry:

- rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- rejestr zawieranych umów

- rejestr skarg i wniosków

- inne rejestry wewnętrzne