Finanse

100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Zabrze. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 239.646.500,00 zł (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i został wniesiony w całości.