Skład Zarządu Spółki:

  • Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - mgr inż. Piotr Niemiec
  • Dyrektor ds. Produkcji Wody i Ochrony Środowiska / Członek Zarządu - mgr Katarzyna Gawrysiak - Sołtysik
  • Dyrektor ds. Technicznych / Członek Zarządu - mgr inż. Damian Pieter

Prokurent:

  • Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - mgr Marcin Radoń

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący - Michał Zawiła
  • Z-ca Przewodniczącego - Wojciech Tulaja
  • Sekretarz - Arleta Naramska
  • Członek - Bartłomiej Szewczyk
  • Członek - Ryszard Kryus
  • Członek - Jarosław Marszałek