Skład Zarządu Spółki:

  • Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - Piotr Niemiec
  • Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych - Damian Pieter

Prokurent:

  • Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - Marcin Radoń

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący - Michał Zawiła
  • Z-ca Przewodniczącego - Wojciech Tulaja
  • Sekretarz - Arleta Naramska
  • Członek - Bartłomiej Szewczyk
  • Członek - Ryszard Kryus
  • Członek - Jarosław Marszałek