Udziałowcem Spółki jest Miasto Gniezno posiadające 100% udziałów.