Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka otrzymała tę nagrodę za:
– stały rozwój oraz inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
– efektywne wykorzystanie środków unijnych do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Zabrza
– kształtowanie partnerskiej współpracy z samorządem terytorialnym oraz instytucjami publicznymi na rzecz rozwoju miasta i społeczności lokalnej

Nagroda w kategorii „Udana Inwestycja” została wręczona 18 stycznia 2014 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu – odebrał ją Piotr Niemiec, Prezes Zarządu ZPWiK.