Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Podczas XXIV Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, 1 września 2018 r., Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało wyróżnione przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Odznakę honorową przyznaje się podmiotom, które całokształtem działalności na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.