Budynek laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków Śródmieście

Elżbieta Baros-Stuligłowa – Kierownik ds. Jakości
tel.: 32 274 88 38
tel. kom.: 532 752 498
e-mail: ebaros@wodociagi.zabrze.pl


Logotyp ilac- MRA ora Polskie Centrum Akredytacji

Przedmiotem działalności Laboratorium Badawczego jest:
– pobieranie do badań próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków, osadów ściekowych, w tym biologicznie czynnych
– badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody
– badania fizykochemiczne ścieków
– badania fizykochemiczne osadów ściekowych oraz badanie mikroskopowe osadów biologicznie czynnych
Laboratorium wykonuje badania na potrzeby ZPWiK w Zabrzu oraz na zlecenie klientów zewnętrznych.

Certyfikat akredytacji

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1380 Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego jest:
– obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium Badawcze działa zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną
– formalnym potwierdzeniem kompetencji Laboratorium Badawczego do uzyskiwania miarodajnych wyników badań

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., poz. 2294) Laboratorium Badawcze uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, co oznacza, że spełnia ono wymagania niezbędne do pobierania wody do badań oraz do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Pracownica laboratorium podczas pracy

Gwarancją wysokiej jakości usług oferowanych przez Laboratorium Badawcze są:
– kompetentny, wykształcony i doświadczony personel
– nowoczesne wyposażenie pomiarowe objęte nadzorem metrologicznym
– stosowanie wzorców/certyfikowanych materiałów odniesienia
– pozytywne wyniki uzyskiwane w badaniach biegłości polskich i międzynarodowych oraz w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych
– właściwe warunki lokalowe i środowiskowe dla prowadzonych badań
– zwalidowane/sprawdzone metody badawcze

Obecnie zakres badań wykonywanych w Laboratorium Badawczym obejmuje łącznie kilkadziesiąt parametrów (cech ) oznaczanych w próbkach wody, ścieków i osadów.
Laboratorium Badawcze nieustannie rozwija swoją działalność i oferuje coraz szerszy zakres badań, dostosowany do potrzeb klientów oraz aktualnych wymagań prawnych.

Laboratorium Badawcze wykonuje badania m.in. dla:
– klientów indywidualnych
– zakładów produkcyjnych
– firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej
– placówek handlowych, gastronomicznych i hoteli
– szpitali
– szkół i przedszkoli
– właścicieli studni oraz przydomowych oczyszczalni