Elżbieta Baros-Stuligłowa – Kierownik ds. Jakości
tel.: 32 274 88 38
tel. kom.: 532 752 498
e-mail: ebaros@wodociagi.zabrze.pl


Przedmiotem działalności Laboratorium Badawczego jest:
– pobieranie do badań próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków, osadów ściekowych, w tym biologicznie czynnych
– badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody
– badania fizykochemiczne ścieków
– badania fizykochemiczne osadów ściekowych oraz badanie mikroskopowe osadów biologicznie czynnych
Laboratorium wykonuje badania na potrzeby ZPWiK w Zabrzu oraz na zlecenie klientów zewnętrznych.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1380 Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego jest:
– obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium Badawcze działa zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną
– formalnym potwierdzeniem kompetencji Laboratorium Badawczego do uzyskiwania miarodajnych wyników badań

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., poz. 2294) Laboratorium Badawcze uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, co oznacza, że spełnia ono wymagania niezbędne do pobierania wody do badań oraz do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Gwarancją wysokiej jakości usług oferowanych przez Laboratorium Badawcze są:
– kompetentny, wykształcony i doświadczony personel
– nowoczesne wyposażenie pomiarowe objęte nadzorem metrologicznym
– stosowanie wzorców/certyfikowanych materiałów odniesienia
– pozytywne wyniki uzyskiwane w badaniach biegłości polskich i międzynarodowych oraz w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych
– właściwe warunki lokalowe i środowiskowe dla prowadzonych badań
– zwalidowane/sprawdzone metody badawcze

Obecnie zakres badań wykonywanych w Laboratorium Badawczym obejmuje łącznie kilkadziesiąt parametrów (cech ) oznaczanych w próbkach wody, ścieków i osadów.
Laboratorium Badawcze nieustannie rozwija swoją działalność i oferuje coraz szerszy zakres badań, dostosowany do potrzeb klientów oraz aktualnych wymagań prawnych.

Laboratorium Badawcze wykonuje badania m.in. dla:
– klientów indywidualnych
– zakładów produkcyjnych
– firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej
– placówek handlowych, gastronomicznych i hoteli
– szpitali
– szkół i przedszkoli
– właścicieli studni oraz przydomowych oczyszczalni