Ilona Kowalczyk – Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków
tel.: 32 271 46 83
email: ikowalczyk@wodociagi.zabrze.pl

Początki działania oczyszczalni Zabrze-Mikulczyce datuje się na pierwszą połowę XX w. Wówczas na tym terenie powstała oczyszczalnia ścieków – zbiorniki Imhoffa. Dzisiaj pozostałością po niej są dwa obiekty: mieszkalny i budynek aktualnie zaadaptowany na magazyn wapna chlorowanego. Oczyszczalnia została oddana do użytku w 1989 r. Jej projekt wykonało BPGWŚ Hydrosan Gliwice w pierwszej połowie lat 80.

13 kwietnia 2017 roku Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowana wartość przedsięwzięcia sięga ponad 36 milionów złotych, a dofinansowanie wyniesie ponad 17 milionów złotych. Inwestycja obejmie przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

 

Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

 

 

Wyniki pracy oczyszczalni ścieków za 2018 rok

Wskaźnik Jednostka Wartość dopuszczalna Ścieki oczyszczone Stopień redukcji %
ChZT mgO2/dm3 125 20,50
96,42
BZT5 mgO2/dm3 15 2,53 98,98
Zawiesina ogólna mg/dm3 35 2,87 98,04
Azot ogólny mgN/dm3 10 7,17 93,11
Fosfor ogólny mgP/dm3 1 0,33 97,17