Prezentacja ozonatora

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze
Dominik Mazur – Kierownik Działu Sieci
tel.: 32 275 52 09
email: dmazur@wodociagi.zabrze.pl

 

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:
– diagnostyki eksploatowanej i nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej i przykanalików (inspekcja TV)
– diagnostyki sieci wodociągowej, tj. lokalizacji wycieków, trasowania przebiegu wodociągów oraz badania szczelności sieci wodociągowej f 15 mm do f 100 mm.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 275 52 10, 32 275 52 14 – od poniedziałku do piątku  od 8:00 do 15:00.

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość wykonywanych przez nas usług.