Wolności 215
41-800 Zabrze
Aldona Nowakowska – Koordynator Wodomierzowni
tel.: 32 275 52 15
email: anowakowska@wodociagi.zabrze.pl

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • odbiorów technicznych wodomierzy dodatkowych
  • regeneracji i legalizacji wodomierzy od Q3 ≥ 6,3 m³/h do Q3 = 63 m³/h
  • regeneracji i legalizacji wodomierzy od Qn ≥ 3,5 m³/h do Qn = 63 m³/h
  • ekspertyz wodomierzy
  • sprawdzenia metrologicznego bez orzeczenia
  • czasowego demontażu/montażu wodomierzy
  • sprzedaży wodomierzy mieszkaniowych i przemysłowych firmy Apator Powogaz

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 275 52 15 oraz 32 275 52 24 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Informacja dot. wodomierzy dodatkowych

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość wykonywanych przez nas usług.