Informacja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w miesiącu czerwcu 2020 r.
Lp Wskaźniki organoleptyczne
i fizykochemiczne wody
NDS Jednostka SUW GRZYBOWICE
1  Temperatura  –  °C  13,1
2  pH  6,5-9-5  –  7,5
3  Przewodność  2500  µS/cm  644
4  Mętność  1  NTU  <0,10
5  Barwa  bez nieprawidłowych zmian  mg/lPt  <2
6  Smak  bez nieprawidłowych zmian  akceptowalny  akceptowalny
7  Zapach  bez nieprawidłowych zmian  akceptowalny  akceptowalny
8  Chlor wolny  0.3  mg/l  0,27
9  Jon amonowy  0.50  mg/l  <0,020
10  Żelazo ogólne  200  µg/l  15
11  Mangan  50  µg/l  16
12  Azotyny  0.10  mg/l  <0,010
13  Azotany  50  mg/l  14,2
14  Twardość ogólna  60-500 mg/l CaCO3  330
15  Wapń  –  mg/l  91
16  Magnez  125  mg/l  25
17  Chlorki  250  mg/l  29
18  Siarczany  250  mg/l  66
19  Indeks nadmanganianiowy  5  mg/l  <0,50
Lp Wskaźniki mikrobiologiczne
wskaźniki wody
NDS Jednostka SUW GRZYBOWICE
1  Bakterie grupy coli 0  jtk/100ml 0
2  Escherichia coli  0  jtk/100ml 0
3  Enterokoki kałowe 0 jtk/100ml 0
4  Ogólna liczba mikroorg. w 22°C po 72h  bez nieprawidłowych zmian  jtk/100ml bez niepraw. zmian
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294)