Informacja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w miesiącu czerwcu 2020 r.
Lp Wskaźniki organoleptyczne
i fizykochemiczne wody
NDS Jednostka GPW woda powierzchniowa
1  Temperatura  –  °C  17,3
2  pH  6,5-9-5  –  7,3
3  Przewodność  2500  µS/cm  186
4  Mętność  1  NTU  0,2
5  Barwa  bez nieprawidłowych zmian  mg/lPt  2
6  Smak  bez nieprawidłowych zmian  akceptowalny  akceptowalny
7  Zapach  bez nieprawidłowych zmian  akceptowalny  akceptowalny
8  Chlor wolny  0.3  mg/l  <0,10
9  Jon amonowy  0.50  mg/l  <0,020
10  Żelazo ogólne  200  µg/l  51
11  Mangan  50  µg/l  <10
12  Azotyny  0.10  mg/l  <0,010
13  Azotany  50  mg/l  3,1
14  Twardość ogólna  60-500 mg/l CaCO3  78
15  Wapń  –  mg/l  26
16  Magnez  125  mg/l  3
17  Chlorki  250  mg/l  8
18  Siarczany  250  mg/l  18
19  Indeks nadmanganianiowy  5  mg/l  0,7
Lp Wskaźniki mikrobiologiczne
wskaźniki wody
NDS Jednostka GPW woda powierzchniowa
1  Bakterie grupy coli 0  jtk/100ml  0
2  Escherichia coli  0  jtk/100ml  0
3  Enterokoki kałowe 0 jtk/100ml  0
4  Ogólna liczba mikroorg. w 22°C po 72h  bez nieprawidłowych zmian  jtk/100ml  bez niepraw. zmian
5  Clostridium 0 jtk/100ml  0
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294)