Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oferuje wszystkim zainteresowanym klientom możliwość otrzymywania faktury w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy. Dodatkowo na życzenie wysyłamy SMS-a informującego o fakcie przesłania e-faktury oraz kwocie do zapłaty. Usługa ta jest bezpłatna. Informujemy, że e-faktura ma tę samą wartość prawną co faktura tradycyjna.

Dodatkowe korzyści z otrzymywania e-faktury to:

  • dostępność (dostęp do faktur z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest możliwe połączenie z internetem)
  • wygoda przechowywania (brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów)
  • skrócenie czasu dostarczenia faktury (e-faktura dociera do adresata nawet o 5 dni wcześniej niż tradycyjna faktura w formie papierowej, doręczana za pośrednictwem poczty)
  • bezpieczeństwo przesyłki (brak ryzyka narażenia Państwa na niepożądane ujawnienie danych)
  • oszczędność czasu
  • wybierając e-fakturę, troszczycie się Państwo o środowisko naturalne

Aby otrzymywać e-faktury, należy wypełnić formularz akceptacji dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej i podpisany dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: ZPWiK Sp. z o.o., ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze.

Klienci zarejestrowani w IBOK mogą zaakceptować e-fakturę, aktywując ją za pośrednictwem IBOK, w zakładce e-faktura. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 275 52 30, 32 275 52 31.