Nazwa
Ocena badań jakości wody
   Parametry jakości wody podawanej do sieci wodociągowej dla obszarów zaopatrzenia
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Zabrze” za I półrocze 2018 r.
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Zabrze za II półrocze 2018 r.
Ocena obszarowa jakości wody dla miasta Zabrze w 2017r.
Ocena obszarowa jakosci wody dla miasta Zabrze w 2018 r