Budynek Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Ratusz miejski, siedziba Prezydenta Miasta Zabrze)

Właścicielem Zabrzańskich Wodociągów jest Miasto Zabrze, które posiada 100% udziałów.

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel.:  32 373 33 00
http://www.um.zabrze.pl

Zarząd spółki:

  • Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – Piotr Niemiec
  • Członek Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych – Damian Pieter
  • Członek Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji Wody i Ochrony Środowiska – Katarzyna Gawrysiak – Sołtysik
  • Prokurent – Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy – Marcin Radoń

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący: Michał Zawiła
  • Za-ca Przewodniczącego: Wojciech Tulaja
  • Sekretarz: Arleta Naramska
  • Członek Rady: Bartłomiej Szewczyk
  • Członek Rady: Grażyna Pęciak- Foryś
  • Członek Rady: Jolanta Bijańska