Kwartał Sztuki
8 maja 2018 r. Miasto Zabrze, ZPWiK i firma Technical Solutions Sp. z o.o. podpisały umowę na prace modernizacyjne infrastruktury w rejonie tzw. Kwartału Sztuki w Zabrzu.

Zakres prac obejmował budowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę/przebudowę dróg i chodników wokół placu Teatralnego (na odcinku od CH Platan do restauracji Impresja). Przebudowano także sieć wodociągową i elektroenergetyczną. Zmodernizowane zostały zewnętrzne instalacje telekomunikacyjne oraz oświetlenie uliczne. Tzw. Kwartał Sztuki (rejon Teatru Nowego, Wyższej Szkoły Technicznej i Filharmonii)  zyskał nowy blask i powinien stać się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 966 354 zł, z czego Miasto Zabrze poniosło koszty w wysokości 3 671 918 zł, a Spółka 1 294 435 zł (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i sieci teletechniczne). Miasto realizowało swoje zadania poprzez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała firma Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Okres realizacji trwał ok. 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wykonawcą prac była firma Technical Solutions z Kędzierzyna Koźla, która wcześniej prowadziła już w Zabrzu roboty w ramach projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Jej ekipy pracowały wówczas na cechującym się bardzo zwartą zabudową osiedlu Wyzwolenia oraz Zaborzu Północnym, gdzie musiały uporać się z pokładami wyjątkowo twardej skały. Czekających pod ziemią niespodzianek nie brakowało również i tym razem. To głównie elementy uzbrojenia pochodzące jeszcze z czasów przedwojennych, których nie było na planach.

Kwartał Sztuki to stosunkowo niewielki obszar, ale pracy do wykonania było bardzo dużo.

 Projekt w liczbach:

  • 423 m sieci wodociągowej
  • 232 m kanalizacji sanitarnej
  • 663 m kanalizacji deszczowej
  • 107 m sieci elektroenergetycznych
  • 3813 m2 dróg i chodników

    

Prezentacja