Budynek Dyrekcji Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pierwsze wzmianki na temat działalności wodociągów w Zabrzu sięgają XIX wieku. Jako datę powstania przyjmuje się  kwiecień 1883 r. , przy czym od 2 listopada 1995 r. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 proc. udziałów należy do gminy Zabrze. Rozwój nastąpił na początku XX wieku. Wtedy to powstał zbiornik wieżowy przy ulicy Zamoyskiego oraz pierwsze oczyszczalnie ścieków w Maciejowie, Mikulczycach i Biskupicach.

„Głównym zadaniem ZPWiK  jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ok. 170 tys. mieszkańców miasta zajmującego powierzchnię ok. 80,4 km², a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Miasto Zabrze zasilane jest w wodę w ok. 55 proc. z dwóch głębinowych ujęć własnych: w Grzybowicach i Mikulczycach. Swoją działalność ZPWiK prowadzi na 496 km sieci wodociągowej i 424 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto Spółka eksploatuje 5 studni głębinowych, 52 przepompowni ścieków oraz 2 oczyszczalnie ścieków.

Wejście do budynku Wydziału Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków na terenie oczyszczalni ścieków ŚródmieścieSpółka zajmuje się w szczególności:
– poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody
– odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych
– bilansowaniem potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej
– kontrolą gospodarki wodno-ściekowej oraz jakości wody i ścieków
– wykonywaniem oznaczeń analitycznych wody i ścieków we własnym akredytowanym laboratorium
– naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy
– uzgodnieniami projektów i wydawaniem warunków podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej