Modernizacja Roku 2003

Tytuł Modernizacji Roku 2003 w kategorii „obiekty ochrony wód” dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

27 sierpnia br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród w konkursie Modernizacja Roku 2003, zorganizowanym przy współpracy merytorycznej Ministerstwa Infrastruktury oraz pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W imieniu ZPWiK zaszczytny tytuł Modernizacji Roku 2003 odebrał prezes dr inż. Gerard Hajda.

Do konkursu zgłoszonych zostało 336 obiektów. Do drugiego etapu zakwalifikowano 77 z nich. Tytuły Modernizacji Roku 2003 wraz ze statuetkami przyznano w 13 kategoriach: budynki mieszkaniowe, obiekty hotelarsko-turystyczne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty zabytkowe, elewacje, termorenowacje, obiekty szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, obiekty przemysłowe i inżynieryjne, modernizacje wnętrz, obiekty kultury, sportu i rekreacji, obiekty ochrony wód oraz uzdrowiska i zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Nagrody laureatom wręczali podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Edward Stanisław Szymański, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Witold Górski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Hanna Kuzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Generalny Konserwator Zabytków Ryszard Mikliński oraz komisarz konkursu Roman Pikuła. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Honorowym gościem imprezy był wieloletni przewodniczący Sejmowej Komisji Budownictwa prof. Tadeusz Biliński.