Komunikaty

PRACE NA SIECI  UL. B.Śmiałego 19

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznymi do wykonania pracami na sieci wodociągowej przy ul. B.Śmiałego 19  w dniu  18.06.21   w godz.  9:00 do 12:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w tym rejonie. Przepraszamy za utrudnienia. Postaramy się jak najszybciej zakończyć prace.


INFORMACJA W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ   I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje  swoich Odbiorców, że od dnia 7 maja 2021 roku na terenie miasta Zabrze obowiązują nowe, trzyletnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy wchodzą w życie na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja nr GL.RZT.070.86.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku), zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zabrze na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje dot. taryf dostępne są w zakładce Strefie Klienta/Taryfy oraz w Biurze Obsługi Klienta naszej Spółki, przy ulicy Wolności 215.


wodomierzUprzejmie przypominamy, iż w okresie zimowym do obowiązków właścicieli i administratorów budynków oraz pozostałych użytkowników, należy zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem.

Zabezpieczyć należy wodomierze, a także pomieszczenia i studzienki, w których są one zabudowane. Zaizolować i ocieplić należy przewody przed i za wodomierzem, gdzie temperatura w okresie zimowym spada poniżej 0 ºC.

Informujemy, że właściciele i administratorzy budynków oraz pozostali użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, za szkody wynikające z niezabezpieczenia naszych urządzeń wodociągowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471) oraz umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 


Uroczystość wręczania nagród w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego - fot. K...

Zabrzańskie wodociągi z Godłem „Teraz Polska”

Dostarczanie wody o najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania ścieków oraz edukacja ekologiczna – to właśnie zdecydowało, że kapituła konkursu „Teraz Polska” przyznała nam prawo posługiwania się znanym już niemal wszystkim Polakom godłem. Zarząd ZPWiK Sp.  z o.o., we wtorek 9 czerwca w samo południe odebrał wyróżnienie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wraz z wszystkimi tegorocznymi laureatami „Teraz Polska”.
– To dla nas ważny dzień, bowiem dobrze rozpoznawane przez mieszkańców naszego miasta godło od teraz każdego dnia będzie przypominało o tym, że woda w ich domach jest zdrowa a ścieki odprowadzane są w bezpieczny sposób zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Dla mnie osobiście to wyróżnienie jest istotne ze względu na mój zespół. To, że jesteśmy laureatem tego prestiżowego konkursu to wynik ogromnej pracy, wysiłku i wiedzy fachowców pracujących w ZPWiK. Mamy już wiele wyróżnień i nagród. Jednak to godło jest dla nas bardzo znaczące oraz zobowiązuje i motywuje do jeszcze bardziej wytrwałej pracy w rozwoju naszej firmy – mówi Piotr Niemiec, prezes ZPWiK

fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Zarząd odbierający nagrodę z rąk Pierwszej Damy - fot. Kamil Broszko, Te...To 30-ta, jubileuszowa edycja konkursu „Teraz Polska”. W tym roku obchodzimy również 30-tą rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, które pozwoliły na wykreowanie dobrych gospodarzy i lokalnych liderów. Teraz możemy cieszyć się efektami ciężkiej pracy samorządowców, którzy przez ostatnie 30 lat pracowali na rzecz miasta Zabrze. Godło „Teraz Polska” jest również zwieńczeniem dobrej współpracy naszej firmy z samorządem – podkreśla  prezes ZPWiK.
Godło „Teraz Polska” jest najstarszą inicjatywą wyróżniającą i promującą przedstawicieli krajowego biznesu. Wyłania, podsumowuje  i  nagłośnia to, co najlepsze w polskiej gospodarce.
W ten sposób Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wyróżnia grupy najlepszych polskich produktów, usług i przedsięwzięć innowacyjnych mogących być wzorem dla innych od 30-stu lat. Misją  twórców idei godła było budowanie prestiżu polskiej marki. Godło „Teraz Polska” wskazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie, wysoką jakość, a także solidność i kreatywność przedsiębiorców. Od początku istnienia konkursu Kapituła wyłoniła 745 Laureatów, którzy dzięki jakości i innowacyjności swoich produktów i usług otrzymali prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska”. W dniu 9 czerwca 2020 roku  kolejni laureaci dołączyli do biało-czerwonej drużyny wyróżnionych firm. Zabrzańskie wodociągi są trzecim w Polsce przedsiębiorstwem wodociągowym, które w 30-letniej historii tego konkursu otrzymało prawo do używania Godła ”Teraz Polska”.

fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Tegoroczny finał konkursu został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

LINK: List gratulacyjny Prezydenta RP

LINK: Polskie Godło Promocyjne


Dezynfekcja samochodu ZPWik za pomocą ozonatoraJak się dla Was zmieniliśmy?

Szanowni Państwo, gdy 13 marca rząd ogłosił stan zagrożenia epidemicznego i pojawiały się kolejne ograniczenia, stanęliśmy w obliczu nieznanej wcześniej sytuacji. Tak jak wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe, ze względu na swoją rolę musieliśmy się sprawnie przeorganizować, by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Zabrza, związane z dostawami wody, jak i sprawnym odprowadzaniem ścieków.

Przygotowanie i wprowadzenie tych zmian realizowaliśmy wraz ze specjalistami z Urzędu Miasta Zabrze. Jako spółka komunalna, wraz z władzami miasta opracowaliśmy także „Tarczę antykryzysową” Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. O szczegółach pomocy, którą daje ten pakiet, możecie przeczytać na: wodociagi.zabrze.pl
Chcemy, aby nasi mieszkańcy, klienci i kontrahenci mieli pełną świadomość, że nasze funkcjonowanie oparte jest na silnych podstawach. Potwierdzamy, że w kranie będzie woda, awarie będą usuwane, a ewentualne opóźnienia w opłacaniu rachunków, wywołane utratą źródeł zarobków, nie spowodują natychmiastowego odcięcia dostaw.

Wiemy też, jak ważne dziś jest współodczuwanie i działanie na rzecz innych, którzy są w gorszej sytuacji. Angażujemy się w to aktywnie. Pomogliśmy już poprzez przekazanie środków ochronnych do placówek medycznych, walczących o zdrowie i życie chorych, czyli do zabrzańskich szpitali i stacji pogotowia ratunkowego. Wiemy, jak trudny to czas, dlatego chcemy Wam podsumować, jakie dodatkowe działania podjęliśmy w związku z pandemią koronawirusa, żeby zapewnić dostawy wody i odbiór ścieków, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo naszych klientów, kontrahentów i pracowników.

Oto one:

 1. Codziennie specjalnie powołany zespół analizuje sytuację związaną z pandemią i przekazuje rekomendacje zmian oraz działań potrzebnych do realizacji naszej pracy w nowych warunkach. Ustalenia odbywają się w systemie  wideokonferencji oraz drogą mailową. Wyciągamy wnioski z obserwacji. Ulepszamy też to, co dotychczas wprowadziliśmy, i jesteśmy gotowi do szybkich reakcji na wypadek nieprzewidzianego rozwoju pandemii.
 2. Na naszej stronie: wodociagi.zabrze.pl oraz na profilu FB naszego przedsiębiorstwa prowadzimy kampanię informacyjną na temat działań i sytuacji związanych z pandemią. Odpowiadamy tam także na pytania mieszkańców.
 3. Od połowy marca aż do odwołania zamknęliśmy bezpośrednią obsługę klienta. W naszym Biurze Obsługi Klienta dyżurują jego pracownicy i obsługują klientów drogą mailową oraz telefonicznie. Zachęcamy do zakładania indywidualnych kont w Internetowym Biurze Obsługi Klienta, zwanym IBOK oraz bezkontaktowego opłacania należności poprzez e-fakturę.
 4. Wstrzymaliśmy wyjścia w teren pracowników odczytujących wodomierze. Dokonujemy odczytów tylko w tych miejscach, gdzie jest możliwość zdalnego odczytu radiowego.
 5. Ograniczone zostały wejścia do naszych obiektów dla osób niezatrudnionych. Limitowany wstęp otrzymują tylko ekipy transportowe ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości pracy naszego przedsiębiorstwa i jego infrastruktury.
 6. Ograniczyliśmy lub wstrzymaliśmy świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych, z wyjątkiem usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wodociągowych oraz stałej kontroli jakości wody na terenie miasta.
 7. Na stanowiskach, na których było to możliwe, ludzie pracują zdalnie. Pracownicy, którzy muszą stawiać się w firmie, mają rotacyjny tryb pracy, a pomiędzy zmianami są dodatkowo i specjalnie myte oraz odkażane ich stanowiska. Kontakty pomiędzy pracownikami przebywającymi na terenie przedsiębiorstwa są ograniczone i odbywają się głównie poprzez maile, telefony i komunikatory.
 8. Personel sprzątający wykonuje zwiększony zakres pracy i między innymi dezynfekuje w pierwszej kolejności elementy wyposażenia, które są najczęściej dotykane przez ludzi.
 9. Wszyscy nasi pracownicy są wyposażeni w środki do dezynfekcji i używają ich bez ograniczeń wielokrotnie w ciągu dnia. Znajdują się one we wszystkich naszych obiektach.
 10. Wprowadziliśmy dodatkowe odkażanie naszej floty samochodowej wodą wysoko ozonowaną w specjalnie wyznaczonych, stałych miejscach.
 11. Przygotowaliśmy i rozwiesiliśmy na terenie przedsiębiorstwa niezbędne informacje na temat pandemii oraz porady, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. Nasi pracownicy mają instrukcje postępowania w przypadku wykrycia u pracownika lub członka rodziny objawów Covid-19.

Na końcu ponownie przypominamy stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia. Potwierdza ono brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Środki dezynfekcyjne na co dzień i powszechnie
stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru to skuteczne metody, eliminujące wszelkiego rodzaju wirusy i patogeny.
Potwierdzamy: Woda w Zabrzu jest zdrowa i bezpieczna.

Spełnia wszystkie wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej, dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jesteśmy w pełni przygotowani, aby sprawnie i bezpiecznie działać!


Tarcza antykryzysowaNasza „tarcza antykryzysowa”

Mimo iż podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw dotkliwie odczuwamy społeczne i gospodarcze skutki epidemii koronawirusa SARS-Cov-2, to  zdecydowaliśmy się pomóc naszym klientom i partnerom.
Codziennie napływają do naszej firmy wnioski z prośbą o ulgi związane z ponoszeniem opłat za dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków.
Rozumiemy jak bardzo trudny czas nastał dla wielu z Państwa i dlatego stworzyliśmy specjalny pakiet pomocy, który nazwaliśmy „Tarczą antykryzysową” Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Wsparcie mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne (klienci indywidualni) jak i  firmy oraz podmioty użyteczność publicznej.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POMOCY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Rozłożenie płatności na trzy raty na wniosek odbiorcy.
 2. Przesunięcie terminu płatności do 31.08.2020 r. dla osób dokonujących wpłat w kasie.
 3. Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do sierpnia 2020 r.
 4. Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, wstrzymane zostaną pisma windykacyjne, nowe sprawy nie będą kierowane na drogę postępowania sądowego).
 5. Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody (na wniosek odbiorcy).
 6. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy.
 7. Nieodpłatne przywrócenie dopływu wody na wniosek odbiorcy.

ZAŁOŻENIA DOT. POMOCY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) ORAZ DLA SAMORZĄDOWYCH I PRYWATNYCH PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NIEKOMERCYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

– gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
– gdy przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.

 1. Przesunięcie terminu płatności do 31.08.2020 r.
 2. Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do sierpnia 2020 r.
 3. Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, wstrzymane zostaną pisma windykacyjne, nowe sprawy nie będą kierowane na drogę postępowania sądowego).
 4. Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek odbiorcy.
 5. Nieobciążanie stawką opłaty abonamentowej do 31 sierpnia 2020 roku na wniosek odbiorcy.
 6. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy.
 7. Nieodpłatne przywrócenie dostawy wody na wniosek odbiorcy.
 8. Czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK sp. z o.o.
 9. Gotowość wspierania w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (dezynfekowanie wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym). O takiej możliwości zostało powiadomione Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i ZPWiK jest w stanie wspomóc jego działania w każdej chwili.
 10. Zwiększenie nadzoru nad procesem uzdatniania wody na stacji uzdatniania wody  poprzez zwiększony pobór próbek wody w  procesie uzdatniania.
 11. Dezynfekcja SPID-em oraz utrzymanie instalacji, urządzeń technologicznych w zaostrzonym rygorze higieniczno- sanitarnym.

Zapraszamy Państwa do kontaktu:
Biuro Obsługi Klienta: tel. 032 275 52 26, 032 275 52 27
Windykacja: tel. 032 275 52 248, 032 275 52 249
Adres e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl


Informacja archiwalna

Szanowni Państwo, ze względu na zaistniałą sytuację, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, podjęliśmy decyzję o ograniczeniu od dnia 13 marca br. bezpośrednich kontaktów z klientami do niezbędnego minimum.

Uprzejmie informujemy, że Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. będzie pracować tak jak do tej pory, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ale nie będzie możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibach firmy. Wstrzymane zostają również odbiory oraz usługi dodatkowe. Prosimy o załatwianie wszystkich spraw telefonicznie lub drogą mailową. Dane kontaktowe do naszej firmy są dostępne na stronie internetowej wodociagi.zabrze.pl w zakładce KONTAKT. Większość spraw można załatwić za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta (i-BOK) dostępnego na stronie internetowej wodociagi.zabrze.pl w zakładce STREFA KLIENTA. W przypadku awarii lub innych sytuacji wymagających naszej interwencji, prosimy o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem telefonu 994, który jest czynny całą dobę.

Zamknięte dla klientów będą między innymi:

 • Biuro Obsługi Klienta,
 • Kancelaria,
 • Dział Infrastruktury Technicznej
 • Kasa (wpłaty przyjmowane będą tylko i wyłącznie w formie przelewów bankowych).
  Wszystkie ważne dokumenty prosimy zostawiać na portierni w siedzibie ZPWiK przy ulicy Wolności 215 w Zabrzu.

Środki te podjęte zostały do odwołania. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków. Przepraszamy za wszystkie niedogodności. Jednocześnie informujemy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie można się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.


System zdalnego odczytu wodomierzy

Wymiana wodomierzy –  czas na Makoszowy, Mikulczyce i Maciejów

W 2020 roku będziemy montować nowoczesne wodomierze ultradźwiękowe z systemem zdalnego odczytu radiowego w dzielnicach: Makoszowy, Mikulczyce i Maciejów. Dotyczyć to będzie wszystkich wodomierzy głównych bez względu na ważność cechy legalizacyjnej. Na bieżąco, na terenie całego miasta będziemy wymieniać wodomierze z wygasającą cechą legalizacyjną. Powyższe działania mają poprawić komfort odczytów. Zwracamy się z prośbą o udostępnianie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze, celem przeprowadzenia sprawnej ich wymiany. Liczymy na wyrozumiałość i z góry dziękujemy za pomoc.

 


WodomierzKomunikat dotyczący konieczności zabezpieczenia urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem 

Uprzejmie przypominamy, iż w okresie zimowym do obowiązków właścicieli i administratorów budynków oraz pozostałych użytkowników należy zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem.
Należy zabezpieczyć wodomierze oraz pomieszczenia i studzienki (w których są zabudowane), a także  zaizolować oraz ocieplić przewody przed i za wodomierzem (gdzie temperatura w okresie zimowym spada poniżej 0ºC). 
Informujemy, że właściciele i administratorzy budynków oraz pozostali użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, za szkody wynikające z niezabezpieczenia naszych urządzeń wodociągowych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity (Dz. U. z dnia 09-05-2018 r. poz. 1152) oraz Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 


 Prezentacja ozonatora przez Stacją Uzdatniania Wody w MikulczycachZPWiK pomaga w akcji oczyszczania ścieków w Warszawie (awaria w oczyszczalni ścieków Czajka)

W ramach pomocy, wsparcia i dobrej współpracy pomiędzy firmami z branży wodociągowej, dostarczyliśmy nasz ozonator w sobotę do Warszawy. Urządzenie to stanowi jeden z elementów całego układu do ozonowania ścieków. Do tej pory, od początku zdarzenia, ścieki na skutek awarii kolektorów płynęły bezpośrednio do Wisły. Dzięki ozonowaniu ścieki wpływające do rzeki będą bardziej bezpieczne, bowiem pozbawione będą wszelkiego zanieczyszczenia biologicznego. Ozonator umożliwia szybką i skuteczną dezynfekcję sieci wodociągowych, hydrantów, zbiorników oraz armatury i pomp. Ten mobilny system ozonowania, ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Może być wykorzystywany zarówno do dezynfekcji nowo budowanych sieci, jak i odkażania jej elementów np. po awariach. Ozon wykorzystywany do przygotowania wody ozonowej wytwarzany jest przez generator ozonu. Do pracy urządzenia potrzebna jest tylko woda i energia elektryczna dostarczona bezpośrednio z sieci elektrycznej lub z generatora prądu. Ozonator posiada system wysokociśnieniowy do mycia i odkażania pomp, zasuw oraz innych elementów technologicznych. Dzięki temu można dezynfekować ujęcia wody czy też zbiorniki terenowe. Sprzęt może być również wykorzystywany do mycia i dezynfekcji placów lub pomieszczeń np. po zalaniu ich ściekami.

To jest to urządzenie, które pomaga nam w codziennej pracy. Można tu przypomnieć awarię, w wyniku której ścieki z kanalizacji zalały staw usytuowany na terenie Parku Leśnego. Skutki tego zdarzenia mogły być fatalne, gdyby nie natychmiastowa i profesjonalna reakcja służb technicznych. Zatrzymaliśmy wyciek nieczystości do stawu. Po oczyszczeniu sieci oraz rowu odwadniającego z naniesionego tam mułu i szlamu, do akcji został użyty właśnie nasz ozonator. Przy jego pomocy zdezynfekowaliśmy drogę i inne miejsca, w których pojawiły się ścieki. Podawana pod ciśnieniem woda z ozonem w stu procentach usunęła groźne dla ludzi bakterie. Ozonator doskonale sprawdził się podczas akcji. Liczymy na to, że i tym razem będzie przydatny.

Link


WAŻNA INFORMACJA – WYMIANA WODOMIERZY W DZIELNICACH PAWŁÓW I KOŃCZYCE

Samochody ZPWiK do zdalnego odczytu wodomierzySzanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji mającej na celu wdrożenie systemu umożliwiającego zdalny odczyt wodomierzy, w terminie od czerwca 2019 roku do marca 2020 roku, w dzielnicach Kończyce i Pawłów przeprowadzona zostanie wymiana wodomierzy. Wodomierze wykonane w technologii zdalnego odczytu są precyzyjne i dają możliwość szybkiego i bezbłędnego odczytu danych bez konieczności angażowania Państwa w ten proces, bez zakłócania Waszego spokoju i prywatności. Odczytu dokonuje się bez wizyty w Państwa domach, ponieważ system umożliwia odczyt wskazań w przypadku utrudnionego dostępu czy nieobecności lokatora. Prace prowadzone będą przez nasze służby techniczne oraz upoważnionych pracowników firmy zewnętrznej (legitymujących się odpowiednim upoważnieniem).  Prosimy o wyrozumiałość oraz współpracę. Informacje dotyczące realizowanego zadania można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 27 555 215 oraz (32) 27 555 224.


W ZABRZU PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI NA POZIOMIE INFLACJI

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ważne informacje na temat obowiązujących taryf.

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w 2018 roku złożyliśmy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryf. Wody Polskie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustaliły, że taryfę opracowaliśmy zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Organ stwierdził poprawność projektu taryfy oraz przedstawionego przez nas uzasadnienia i nie wniósł do niego uwag. W dniu 7 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą trzyletnie taryfy za wodę i ścieki, które obowiązują w latach 2019 – 2021 (trzy lata). W ciągu tych trzech lat, taryfa zmienia się w dniu 9 czerwca. Tak  będzie również w tym roku.

Tworząc taryfy, patrząc na zmieniające się wartości rynkowe, podjęliśmy niełatwą decyzję wprowadzenia podwyżek cen wody i ścieków. W kalkulacjach stawek za wodę i ścieki staraliśmy się uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej. Inflacja w 2019 roku wyniesie 3,2 proc. W 2019 roku taryfy za wodę i ścieki wzrosną o 0,52 zł za metr sześcienny co wynosi 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Biorąc pod uwagę fakt, że w gospodarstwach domowych, przeciętne miesięczne zużycie wody na mieszkańca to 2,25 m sześciennego, mieszkaniec Zabrza zapłaci o 1,17 zł miesięcznie więcej za dostawę wody i odbiór ścieków, co w przypadku trzyosobowego gospodarstwa wyniesie 3,51 zł. Podkreślamy, że jest wzrost ceny łącznie za dostawę wody i odbiór ścieków, a nie tylko wzrost ceny wody. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które nie tylko musi ponosić koszty zakupu wody, podatków i opłat, ale również korzysta z różnego rodzaju towarów i usług. Również nas dotykają zmiany rynkowe i podwyżki cen, które musimy uwzględniać w taryfie.

Podkreślić należy także, że w 2020 roku firmy odczują wzrost cen prądu. Zdaniem części ekonomistów ceny te mogą wzrosnąć o 40 proc. lub więcej. Ten fakt nie będzie obojętnie wpływał na naszą działalność. Niestety wyższe stawki opłat za energię dla przedsiębiorstw mogą znaleźć odzwierciedlenie w cenach towarów i usług nabywanych przez klientów indywidualnych.

Bardzo nam zależy na jakości świadczonych przez nas usług i podnoszeniu standardu życia mieszkańców. W 2019 roku chcemy zrealizować kolejne niezbędne i wymagane inwestycje, które również mają wpływ na taryfy. Zaplanowaliśmy na ten cel około 22 mln zł. Chcemy przebudować kanalizację sanitarną w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, Poniatowskiego, Gwareckiej, przebudować sieć wodociągową w ulicy Żółkiewskiego, Damrota, 3-go maja i Urbana oraz zrealizować wiele innych, mniejszych inwestycji, a także zakończyć przebudowę oczyszczalni ścieków w Mikulczycach.

Tak skalkulowana i przyjęta taryfa, zapewni świadczenie usług mieszkańcom Zabrza na odpowiednim poziomie, co jest naszym głównym celem.


Więcej informacji na temat awarii: tel. dyspozytor 32 275 52 55, 32 271 31 15, pogotowie wod- kan 994.

Bieżące informacje zamieszczamy na naszym fanpage`u „Wodociągi Zabrze” na profilu społecznościowym Facebook.