Gazela Biznesu 2011

Gazela Biznesu jest przyznawana przez „Puls Biznesu”. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w XII edycji rankingu otrzymało tytuł Gazeli Biznesu w kategorii najbardziej dynamicznych małych i średnich firm.

O tytuł Gazeli Biznesu 2011 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

– rozpoczęła działalność przed 2008 r. i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
– w roku bazowym 2008 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 mln zł a 200 mln zł
– w latach 2008-2010 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
– w latach 2008-2010 ani razu nie odnotowała straty
– umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od 2008 r.