Diamenty Forbesa 2011

Firma Dun & Bradstreet Polska zgromadziła dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2010 r. W wyniku tego powstała baza firm, które spełniają następujące warunki:
– są rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA)
– mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami
– wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2007-2009

Na listę Diamenty Forbesa trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. W marcu 2011 r. w gronie tych firm znalazło się Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.