29 października 2014 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Katowicach, przedstawiciele Polskiej Izby Ekologii przyznali Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu nagrodę Ekolaur w kategorii „gospodarka wodno-ściekowa”. Konkurs był skierowany do przedsiębiorstw, instytucji oraz gmin osiągających szczególne wyniki w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.