Bezpieczeństwo

Czwarte spotkanie Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic

W dniu 7 marca 2019 roku ZPWiK Sp. z.o.o. było gospodarzem czwartego spotkania Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic, które było koordynowane przez Wodociągi w Jaworznie w ramach Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.
Temat przewodni zorganizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście w Zabrzu Maciejowie spotkania brzmiał: Efekty modernizacji technologii i urządzeń uzdatniania wody podziemnej stacji uzdatniania wody oraz eksploatacja na przestrzeni minionych lat.
W spotkaniu uczestniczyło prawie 40 osób, przedstawicieli dwudziestu firm wodociągowych z naszego regionu.
Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Stację Uzdatniania Wody w Mikulczycach.