Bezpieczeństwo

Czwarte spotkanie służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wodociągów na Górnym Śląsku

W dniu 15 maja 2019 roku na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” miało miejsce VI spotkanie służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wodociągów na Górnym Śląsku. Uczestnicy mieli okazję wymienić swoje poglądy na interesujące ich tematy w dziedzinie BHP. Wzięło w nim udział ponad 20 osób z całego regionu. Uczestnicy rozmawiali m.in. na temat najważniejszych wyzwań stających obecnie przed służbami BHP. Była również okazja do zapoznania się z najnowszym sprzętem. Spotkanie objęte było patronatem Sto­warzyszenia Wodociągów Województwa Ślą­skiego.

 


Czwarte spotkanie Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic

W dniu 7 marca 2019 roku ZPWiK Sp. z.o.o. było gospodarzem czwartego spotkania Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic, które było koordynowane przez Wodociągi w Jaworznie w ramach Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.
Temat przewodni zorganizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście w Zabrzu Maciejowie spotkania brzmiał: Efekty modernizacji technologii i urządzeń uzdatniania wody podziemnej stacji uzdatniania wody oraz eksploatacja na przestrzeni minionych lat.
W spotkaniu uczestniczyło prawie 40 osób, przedstawicieli dwudziestu firm wodociągowych z naszego regionu.
Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Stację Uzdatniania Wody w Mikulczycach.